Договір Публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ФОП “Цапів Г.Я.”, https://massage.ellabachezahid.com.ua/, далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https:/massage.ellabachezahid.com.ua (далі -« Веб-сайт »).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

  1. Визначення термінів

1.1. Веб-сайт (далі — «Веб-сайт», «Платформа», «Сайт») – сайт онлайн-навчання “Створи свій авторський масаж”, який розміщений за адресою https://massage.ellabachezahid.com.ua/.

1.2. Послуги ФОП “Цапів Г.Я.” (далі — «Послуги») — проведення Користувачеві консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Програмами Курсів, які є невід’ємною частиною цього Договору.

1.3. Відвідувач — фізична особа, яка використовує сайт без реєстрації Особистого кабінету.

1.4. Контент — будь-які інформаційні матеріали, включаючи текстові, графічні, аудіовізуальні та інші матеріали, до яких Користувач може отримати доступ в процесі користування Послугами.

1.5. Менеджер — фізична особа, яка надає дистанційні консультації щодо Послуг онлайн-школи.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

*Послуга – виражена у формі занять (індивідуальних, парних чи групових) або аудіовізуального твору (вебінар чи онлайн-тренінг), комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості вироблення певних навичок в заданій сфері діяльності.

* Інтернет-магазин – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* Продавець – компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

* Покупець – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* Замовлення – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет договору

3.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві консультаційні послуги в сфері інформаційних технологій, а саме організацію проходження Користувачем Курсу навчання (тренінгу) або майстер-класу (далі – “Курс”) на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов’язується прийняти і здійснити оплату таких Послуг.

Продавець надає Користувачеві доступ до таких Послуг відповідно до цих Правил:

онлайн-курси;

індивідуальні дистанційні чи очні консультації;

інший функціонал Веб-сайту.

Доступ до онлайн курсу надається на платній та/або безкоштовній основі. Вся інформація про функціональні можливості Платформи та умови їх використання доступна Користувачеві на Веб-сайті. Користувач погоджується, що він самостійно відповідає за ознайомлення з умовами доступу до функціональних можливостей курсу, або контактує з цього приводу з менеджером.

3.2. Користувач зобов’язується оплатити Виконавцю вартість Курсу, який їм купується.

3.3. Сторони домовилися, що детальний зміст (назви тим, формат, кількість навчальних годин або графік занять т.д.) Курсу навчання (тренінгу) погоджується Сторонами в Програмі курсу навчання (тренінгу), яка розміщується на Сайті Виконавця чи складається індивідуально для Користувача.

3.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем Курсів, придбаних у Виконавця, в своїй діяльності.

3.5. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем, отриманих в результаті прослуховування / перегляду Курсів, знань і навичок, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю лежить на Користувача.

 

Умови надання послуг

4.1. Консультаційні послуги надаються: у вигляді аудіовізуальних матеріалів (майстер-клас чи тренінг) або у формі дистанційного відтворення Курсу на пристрої користувача (записи або прямої трансляції), онлайн-зустрічей – у певних пакетах, відповідно до навчального плану і розкладу (графіка) занять, розроблених Виконавцем чи узгоджених із Користувачем

4.2. Термін (графік) навчання визначається відповідно до Програми Курсу або формується індивідуально відповідно до запиту Користувача.

4.3. Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості відповідного Курсу і означає повне і беззастережне сприйняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.

4.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.

4.5. Порядок акцепту:

4.5.1. Користувач вибирає пакет Курс на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.

4.5.3. Курс надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), після оплати обраного пакету Курсу, Користувач отримує посилання для доступу до цього Курсу, яка буде надіслана на електронну адресу, вказану Користувачем при покупці Курсу чи на інший канал комунікації за вибором Виконавця.

4.5.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

4.5.6. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації і виконання всієї програми, передбачених у відповідній Програмі Курсу.

Права та обов’язки сторін:

5.1. Адміністрація сайту має право:

5.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст цього Сайту. Зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Угоди на Сайті.

5.1.2. Обмежити доступ до Сайту у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

5.2. Користувач має право:

5.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після виконання вимог про реєстрацію.

5.2.2. Користуватися всіма послугами, що є на Сайті.

5.2.3. Користуватися Сайтом виключно з метою та порядком, передбаченим Угодою та не забороненим законодавством України.

5.3. Користувач Сайту зобов’язується:

5.3.1. Дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

5.3.2. Не вживати дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують нормальну роботу Сайту.

5.3.3. Не розповсюджувати будь-яку конфіденційну інформацію про фізичних чи юридичних осіб.

5.3.4. Уникати будь-яких дій, внаслідок яких може бути порушена конфіденційність інформації, що охороняється законодавством України.

5.4. Користувачеві забороняється:

5.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми та методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту;

5.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;

5.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами цього Сайту;

5.4.4. Несанкціонований доступ до функцій Сайту, будь-яких інших систем або мереж, що належать до цього Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;

5.4.5. Порушувати систему безпеки або автентифікації на Сайті або будь-якій мережі, що відноситься до Сайту.

5.4.6. Виконувати зворотний пошук, відслідковувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого користувача сайту.

 

  1. Використання сайту

6.1. Сайт та Зміст, що входить до складу Сайту, належить та керується Адміністрацією сайту.

6.2. Зміст Сайту не може бути скопійований, опублікований, відтворений, переданий або розповсюджений будь-яким способом, а також розміщений у глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

  1. Відповідальність

7.1. Будь-які збитки, які Користувач може зазнати у разі навмисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також через несанкціонований доступ до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

7.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

7.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок у телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах.

7.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем та за затримки пов’язані з їхньою роботою.

7.2.3. Належне функціонування Сайту, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов’язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов’язані а) з доступом Користувача до послуг і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: двадцяти доларів США (20 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних послуг протягом останніх трьох місяців.

7.4. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, поширення матеріалів Курсу в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачеві доступ до Курсу і / або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Курс грошових коштів.

  1. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов’язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

  1. Припинення Договору

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. По згоді сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

 

  1. Обробка персональних даних

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов’язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивних причин збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

  1. Термін дії оферти

11.1. Справжня Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Пропоновані можливості.

  1. Інтелектуальна власність

12.1. Матеріали і будь-яку інформацію, що надається в рамках Послуг або на Сайті, Користувач може використовувати тільки для особистого використання.

12.2. Користувач погоджується створити і використовувати тільки один акаунт і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

12.3. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

  1. Заключні положення

13.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

13.3. З огляду на п. 12.2. даного Договору, місцем скоєння даної угоди і місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце, вказане в ст. 14 даного Договору.

13.4. Акцептуємо дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов’язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

13.5. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

13.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.7. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

  1. Реквізити продавця:

ФОП “Цапів Г.Я.”

Львів, вул. Академіка Богомольця, 15/1-A ·

 063 653-55-09 · 097 289-99-48 · 

ellabachezahig@gmail.com.